YÜKLENİYOR
Türkiyenin en popüler Oyun Epin, Cd Key, Hesap Satış sitesi

Gizlilik Politikamız

Gizlilik Politikamız

Avatar

Epin Dostu

Blog Single Image

Epin Dostu isminin resmi temsilcisi adresinde yerleşik olan Epin Dostu (Bundan böyle kısaca “Şirket” olarak anılacaktır.) adlı şirkettir. Epin Dostu adına her türlü platform üzerinden sunulan Hizmetler, Şirket tarafından sağlanmaktadır.

 1. AMAÇ
  1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK” veya “Kanun”) temel amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini koruma altına almaktır.
  2. Epin Dostu Dijital Pazarlama Ajansı ve Danışmanlık Hizmetleri Şirketi bu hizmet kapsamında kişisel verileri, 6698 numaralı ve 24.03.2016 tarihli "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" uyarınca işleyeceğini taahhüt eder.
 2. TANIMLAR
  1. İNTERNET SİTESİ : Tüm hakları Şirket’e ait olan, epindostu.com  alan adını ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesidir.
  2. MOBİL UYGULAMA : Tüm hakları Şirket’e ait olan, cep telefonu, tablet ve benzeri taşınabilir cihazlarda çalışan Epin Dostu adlı yazılımdır. Bu yazılım Apple App Store veya Google Play gibi mağazalardan elde edilir. Bu mağazalardaki Epin Dostu adlı ve Epin Dostu Dijital Pazarlama Ajansı ve Danışmanlık Hizmetleri Şirketi adına yüklü yazılım gerekli güvenlik şartlarını sağlamaktadır. Bunun haricinde başka bir yolla edilen yazılımın cihazlara kurulmasından kaynaklı güvenlik dair her türlü hatadan Şirket sorumlu değildir.
  3. Epin Dostu : İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama ile birlikte “Epin Dostu” olarak anılmaktadır.
  4. HİZMETLER : Epin Dostu üzerinden Satıcı ve Alıcıların Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi’nde tanımlı olan işlemleri gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Epin Dostu tarafından sunulan Hizmetler’inin tamamını ifade eder. Bu kapsamda Epin Dostu üzerinden verilen hizmetler aslında aracılık hizmeti olmakla beraber;
  5. Epin Dostu ile arasında Bayilik anlaşması olan 3. taraf firmaların ürünlerinin listelenmesi ve satışını yapma, Satıcılar tarafından Veritabanına yüklenen içeriklerin Ziyaretçiler ve Üyeler dahil tüm Kullanıcılar tarafından Epin Dostu üzerinden görüntülenebilmesi, listelenebilmesi ve aranabilmesini, Satıcı ve Alıcı arasında; Satıcı’ya ait ürünün Alıcıya satılmasına dair aracılık hizmetini, Satıcı’ya ait ilanın daha fazla kişi tarafından görüntülenebilmesi için vitrin ve doping gibi ilan öne çıkarma hizmetlerini, Talep edildiğinde canlı telefon desteği ile veya başka bir iletişim vasıtası ile Satıcı ve Alıcı arasında iletişime kurma ve bu iletişime dahil olmayı kapsar.
  6. Şirket, dilediği zaman ve hiçbir bildirimde bulunmaksızın Hizmetler’in tanımını değiştirebilir, Hizmetleri üçüncü kişilerin kullanımına kapatabilir.
  7. ZİYARETÇİ : Epin Dostu erişen her gerçek ve tüzel kişiyi ifade eder. Ziyaretçi tanımı; Üye, Kullanıcı, Satıcı ve Alıcı tanımlarının tamamını kapsamaktadır. Şirket gerektiğinde bunu doğrulamak için kimlik fotokopisi dahil ilave belgeler talep edebilir.
  8. ÜYE : Epin Dostu üzerinde, oluşturduğu ve onaylanan kullanıcı hesabı ile; listelediği ürünler ve/veya hizmetler ile içeriklerini kendileri oluşturarak Ürünü satışa sunan ve Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dâhilinde Epin Dostu üye olmuş ve Epin Dostu sunduğu diğer hizmetlerden faydalanan gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.
  9. Üyelik için gerekli şartlar Üyelik Sözleşmesinde açıklanmıştır. Epin Dostu üyelik tipi bireysel veya kurumsal olabilir.
  10. SATICI: Epin Dostu bireysel veya kurumsal üye olarak kendisine ait Ürün’ü Alıcıya satan gerçek veya tüzel kişidir. Satıcı olmak için Epin Dostu üyelik şarttır. İşbu sözleşme gereği KULLANICI 18 yaşından büyük ve T.C ilgili kanunlarına göre reşid sayıldığını kabul eder. Gerekli üyelik şartları Üyelik Sözleşmesi’nde açıklanmıştır.
  11. ALICI: Epin Dostu bireysel veya kurumsal üye olarak, Epin Dostu veya Satıcı’nın ürününü alan gerçek veya tüzeş kişidir. Alıcı olabilmek için Epin Dostu üyelik şarttır. İşbu sözleşme gereği KULLANICI 18 yaşından büyük ve T.C ilgili kanunlarına göre reşid sayıldığını kabul eder. Gerekli üyelik şartları Üyelik Sözleşmesi’nde açıklanmıştır.
  12. KULLANICI : Epin Dostu üzerinden satışa sunulan Ürünler’i satan veya satın alan veya hizmetlerden faydalanan her gerçek ve tüzel kişiyi ifade eder. Kullanıcılar bundan böyle “Ziyaretçi”, “Üye”, “Alıcı” veya “Satıcı” olarak da anılabilecektir. Şirket gerektiğinde bunu doğrulamak için kimlik fotokopisi de dahil ilave belgeler talep edebilir.
  13. ÖDEME HİZMET SAĞLAYICI: Şirket’in sözleşme ile yasal bir ilişki içinde olduğu 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 13. maddesine göre 5411 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar, elektronik para kuruluşları ve ödeme kuruluşları ödeme hizmeti sağlayıcılarıdır. Şirket dilediği zaman ve herhangi bir bildirimde bulunmadan Ödeme ve Hizmet Sağlayıcılarını değiştirebilir.
  14. ÜRÜN : Epin Dostu üzerinden, Epin Dostu satışıni bayilik anlaşması olan 3. taraf firmalardan sağlanan ürünleri, Satıcılar tarafından başta Yasaklı Ürünler listesi olmak üzere; işbu sözleşme, Kullanım Koşulları, Üyelik Sözleşmesi, Mesafeli Satış Sözleşmesi ve diğer eklere uygun olarak satışa sunulan ürün ve hizmetleri ifade eder. Bu ürünler fiziki değildir. Anında tüketilen sayısal bir kod ve oyun parasından oluşan ve genel adı itibariyle E-PIN / Elektronik Pin’dir. Bundan sonra Ürün, E-PIN olarak da anılabilecektir.
  15. İÇERİK : Epin Dostu üzerinden erişimi mümkün olan, Şirket veya Kullanıcılar tarafından yüklenmiş olan Ürünler’e ilişkin bilgiler de dahil olmak ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video ve benzeri görsel, yazınsal ve işitsel nesnelerdir. İçerik, bundan böyle “Ürün” olarak da anılabilecektir.
  16. VERİTABANI : İçerikler’in depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği ve mülkiyeti Şirket’e ait olan ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında işlenen verilerin tamamıdır.
 3. GENEL HÜKÜMLER
   Epin Dostu verilen tüm servisler Şirket’e aittir ve firmamız tarafından işletilir.
  1. Şirket, Üyelik Sözleşmesi gereğince kişisel verileri toplayabilir. Bu dokümanda toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu belirtilmiştir.
  2. Epin Dostu üzerindeki çeşitli form ve bilgi alanlarının doldurulması suretiyle; Üyelerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soyisim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri ve bununla sınırlı kalmayacak şekilde benzer bilgiler) web sayfamız tarafından işin doğası gereği toplanmaktadır.
  3. Şirket bazı dönemlerde müşterilerine ve üyelerine kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon teklifleri gönderebilir. Üyelerimiz bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir. Sonrasında değiştirebilir.
  4. Şirket, Kullanıcı ve Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri kendisi veya işbirliği içinde olduğu kişiler ve firmalarla dolaylı veya doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde Üye veya Kullanıcı ile temas kurmak için de kullanılabilir. Şirket tarafından talep edilen bilgiler veya üye/kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Epin Dostu üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Şirket ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, “Kullanıcı ve Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, üyelerimizin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.
  5. Şirket, Epin Dostu üzerinde Kullanıcılara ait ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda Madde 6.1’de belirtilen “Özel Nitelikli Kişisel Verileri” asla toplamamaktadır.
 4. ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ ve UYGULAMALAR
  1. Şirket, Epin Dostu üzerinden başka sitelere link verebilir. Şirket, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Şirket’e ait internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden yayınlanan reklamlar, doğrudan veya reklamcılık yapan iş ortaklarımız aracılığı ile kullanıcılarımıza/üyelerimize dağıtılır. İşbu sözleşmedeki Gizlilik Politikası Prensipleri, sadece Epin Dostu kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz.
 5. İSTİSNAİ HALLER
  1. Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde Şirket, işbu “Gizlilik Politikası” hükümleri dışında kullanıcı ve üyelere ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir;
   1. Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik vb. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak,
   2. Şirket’in üyelere akdettiği “Üyelik Sözleşmesi”‘nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla,
   3. Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcı veya üyeler ilgili bilgi talep edilmesi,
   4. Kullanıcı ve Üyelerin hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.
 6. E-POSTA GÜVENLİĞİ
  1. Şirket’e, herhangi bir sebeple göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Şirket, e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti etmemektedir.
 7. TARAYICI ÇEREZLERİ
  1. Şirket, Epin Dostu' nu ziyaret eden kullanıcılar veya üyelerin web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri Çerez-Cookie kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen çerezler, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının veya üyenin tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük kod dosyalarıdır. Çerezler site hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet’in kullanımını kolaylaştırır.
  2. Çerezler; siteyi kaç kişinin ziyaret ettiğini, bir kişinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar/üyeler için dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Çerezler hakkında daha fazla bilgi için lütfen Çerez Politikası metnini okuyunuz.
  3. Şirket, işbu “Gizlilik Politikası” hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, www.epindostu.com adresinden belirtilir ve yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanır.
  4. Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için destek@epindostu.com adresine e-posta gönderebilirsiniz. Firmamıza aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.
 8. FİRMA BİLGİLERİ
  1. Firma Unvanı: Epin Dostu
  2. Merkez:
  3. Eposta: destek@epindostu.com
  4. Web Adres: epindostu.com

YORUMLAR

  Bu yazıya ait yorum bulunmamaktadır.

Yorum Yap

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısın. Giriş yapmak için BANA TIKLA

Diğer Rastgele Yazılar